Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Determinanten van sportief bewegen door mensen met Multiple Sclerose

By J.C. Mak

Abstract

Achtergrond: Mensen met Multiple Sclerose (MS) zijn lichamelijk minder actief dan de algemene bevolking. Met een lichamelijk actieve leefstijl kunnen de primaire en secundaire gevolgen van MS worden beperkt. Het uitvoeren van reguliere of aangepaste sporten (sportief bewegen) is ook van belang voor mensen met MS. Doelstelling: Het bestuderen van determinanten van sportief bewegen bij mensen met MS. Methode: De onderzoeksopzet betreft een dwarsdoorsnede-onderzoek bij 281 mensen met MS. Dataverzameling vond plaats via een internet vragenlijst. Onderzochte determinanten waren demografische gegevens, gezondheidskenmerken, zelfbeeld, kennis, attitude, sociale druk, voorbeeldgedrag, self-efficacy en de ervaren barrières en voordelen in relatie tot het sportief bewegen. Mogelijke relaties werden onderzocht op basis van stepwise mulitvariate logistische regressie. Resultaten: In totaal sportten 34,2% van de respondenten op reguliere en 46,3% op aangepaste wijze. Van alle respondenten ondernam 17,0% zowel een reguliere als aangepaste sport. Positieve associaties met sportief beweeggedrag zijn gevonden voor minder persoonlijke barrières, meer kennis over MS geschikte sporten, hogere sociale druk en minder lichamelijke barrières. Het uiteindelijk mulitvariate model verklaarde bijna 73% van de variantie (Chi-Square = 33,974; df = 4; p< ,000) Conclusie: Een interventie gericht op stimulatie van sportief bewegen zou rekening moeten houden met de in dit onderzoek gevonden determinanten als persoonlijke en lichamelijke barrières, kennis over MS geschikte sporten en sociale druk

Topics: Geneeskunde, multiple sclerose, sport, lichamelijke activiteit, dwarsdoorsnede-onderzoek, regressie analyse
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34895
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.