Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Onderzoek naar performancetests voor de politie hondengeleiders van het politiekorps regio Utrecht

By M. Hadouchi

Abstract

Doel: Op systematische wijze samenvatten van studies betreffende de resultaten van de gebruikte performance testen voor het bepalen van fysieke fitheid bij politieagenten en het bepalen van psychometrische eigenschappen van deze performance tests. Methoden: Literatuur onderzoek vond plaats in twee opeenvolgende ronden. In de eerste ronde werd gezocht naar literatuur over gebruikte performance testen voor het bepalen van fysieke fitheid bij politieagenten. De zoekstrategieën werden uitgevoerd in de elektronische databanken PUBMED, Cochrane Library, EMBASE, PEDro en Google Scholar. Er werd gezocht vanaf het begin van de databases tot februari 2009. In de tweede ronde is gezocht naar artikelen waarbij de psychometrische eigenschappen van de geïnventariseerde performance tests zijn onderzocht door de oorspronkelijke auteurs. Deze eigenschappen werden vervolgens systematisch geïnventariseerd en gescoord op een kwaliteitslijst. Resultaten: Vijftien performancetests, die werden gebruikt om de fysieke fitheid bij politieagenten te testen, zijn geïnventariseerd en beoordeeld op hun psychometrische kwaliteit. De totaal score van de performancetests hadden een range van 3 tot 11 met een modus van 7. Van de in totaal 210 items werden 22,4% van de items met een vraagteken beoordeeld omdat er geen informatie voorhanden was, 43,8% kregen de laagste score 0 en 12,4% de hoogste score 2. Acht (53,3%) performancetests toonden een goede construct validiteit(>0,70). Bij 46,7% van de tests is de mate van overeenstemming berekend. Bij geen enkele performancetests is de MIC. onderzocht. Betrouwbaarheid is bij 60% van de tests(n=9) onderzocht. Acht (88,9%) performance tests hadden een ICC of een r hoger dan 0,70 (range 0,84-0,99). De praktische uitvoerbaarheid werd in geen enkele studie beschreven. Conclusie: Bij geen van alle performancetests zijn alle psychometrische kwaliteiten onderzocht. De onderzochte testen zijn voornamelijk onderzocht op construct validiteit en test hertest betrouwbaarheid waarbij voornamelijk het construct cardio- respiratoire uithoudingsvermogen en (duur) kracht is gemeten. Veel informatie voor de kwalitatieve beoordeling ontbrak waardoor de totaalscore van de performancetests laag is. Complete data over validiteit en reproduceerbaarheid ontbreekt bij de meeste performancetests. Daarnaast werden er verschillende maten gebruikt voor validiteit en reproduceerbaarheid waardoor interpretatie van de resultaten beperkt waren en geen volledig beeld gaf van de psychometrische kwaliteit

Topics: Geneeskunde, Police, physical fitness, exercise test, performance test, physical fitness assessement, Politie, fysieke training, fitness, testen, meten
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34890
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.