Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Mindfulnesstrainingen - Effecten van in-company mindfulnesstrainingen op mindfulnessvaardigheden, bevlogenheid, burnout en ervaren werkdruk

By S.N.M. van Rooijen

Abstract

Mindfulness kan in het Nederlands vertaald worden met opmerkzaamheid, aandacht of bewustzijn. In dit onderzoek zijn de effecten van een in-company mindfulnesstraining op de mindfulnessvaardigheden, bevlogenheid, burnout en verschillende vormen van ervaren werkdruk onderzocht. De onderzoeksgroep bestond uit 16 deelnemers die een vragenlijst drie maal hebben ingevuld: direct voor aanvang van de training, direct na afloop van de training, en zes weken na afloop van de training. De belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat een mindfulnesstraining leidt tot een significante toename van de scores op de mindfulnessvaardigheden observeren, beschrijven en accepteren zonder oordeel. Daarnaast is een significante toename van de scores op toewijding (bevlogenheid) en een significante afname van de scores op ervaren gebrek aan competentie (burnout) aangetoond. De resultaten van de studie moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, gezien de tekortkomingen van het onderzoek, waaronder het ontbreken van een controlegroep, te lage betrouwbaarheid van sommige meetinstrumenten en de geringe steekproef omvang

Topics: Sociale Wetenschappen, mindfulness, effectmeting, in-company, bevlogenheid, burnout, ervaren werkdruk
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34838
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.