Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Spijbelgedrag, gebrek aan schoolmotivatie en de wijk

By N.L.M. Weterings

Abstract

Doel: Het doel van deze studie was om na te gaan of de door jongeren ervaren sociale cohesie en controle in de wijk samenhang vertonen met spijbelgedrag en gebrek aan schoolmotivatie. Methode: Er is gebruik gemaakt van een databestand van het Verwey-Jonker Instituut, met 1458 jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit Capelle aan den IJssel. Ook zijn data afkomstig van een monitor van diezelfde gemeente. Tot slot zijn er gegevens gebruikt van een wijkonderzoek, waarbij inwoners van alle wijken van de stad zijn betrokken. De verklarende analyses zijn uitgevoerd aan de hand van verschillende multipele lineaire en logistische regressies. Resultaten/conclusie: De wijkgebonden factoren sociale cohesie en sociale controle blijken beide samenhang te vertonen met gebrek aan schoolmotivatie: jongeren zijn gemotiveerder als een sterkere mate van sociale cohesie en meer sociale controle wordt ervaren. Spijbelgedrag vertoont geen samenhang met sociale cohesie en sociale controle. Wel zijn er verbanden met enkele andere wijkgebonden factoren. Jongeren die woonachtig zijn in een wijk met een hogere mate van etnische diversiteit of met een hogere gemiddelde leeftijd, lopen meer kans om te gaan spijbelen. In deze studie zijn aanwijzingen gevonden dat het uitmaakt in welke wijk jongeren wonen met betrekking tot spijbelen en gebrek aan schoolmotivatie. Een longitudinaal onderzoek is nodig om na te gaan of de gevonden verbanden causaal van aard zijn

Topics: Sociale Wetenschappen, spijbelgedrag, schoolmotivatie, wijk, sociale cohesie, sociale controle
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34747
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.