Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Overgewicht en Obesitas: een groeiend probleem bij kinderen - De invloed van de opvoedstijl op het eetgedrag en het gewicht van kinderen -

By L.W.K. Groenendijk

Abstract

Overgewicht en obesitas zijn een groot probleem bij kinderen in Nederland. De overheid wil hier graag iets aan doen en wil naast het aanbieden van hulp, dat ouders meer verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van hun kinderen. Het vormen van een gezonde leefstijl begint namelijk al bij baby’s. De juiste manier van opvoeden kan bijdragen aan een gezond eetgedrag en een gezond leven. De opvoeding kan onderverdeeld worden in vier opvoedstijlen; autoritatief, autoritair, permissief en verwaarlozend. Verschillende onderzoeken hebben de invloed van opvoedstijl op het eetgedrag en het gewicht van kinderen bestudeerd. Hieruit is gebleken dat de autoritatieve opvoedstijl de meest positieve effecten heeft. Echter, vaak werd alleen de invloed van de opvoedstijl op het eetgedrag of op het gewicht bestudeerd. Daarnaast zijn er weinig onderzoeken waarbij alle opvoedstijlen onderling werden vergeleken. In dit onderzoek werd de invloed van de opvoedstijlen op het gewicht en het eetgedrag van 1624 achtjarige jongens en meisjes onderzocht. Het onderzoek vond plaats in de regio van Eindhoven op 91 basisscholen. De meest verzorgende ouder vulde een uitgebreide vragenlijst in over het eet- en beweeggedrag van hun kinderen. Op de school werden de lengte, het gewicht en de buikomtrek van kinderen gemeten. Op basis van eerder onderzoek werd er een hypothese voor dit onderzoek geformuleerd; de autoritatieve opvoedstijl zou de meest positieve effecten hebben op het gewicht en eetgedrag van kinderen. De verwaarlozende opvoedstijl zou het meest negatieve effect hebben op dit gewicht en eetgedrag. Uit de resultaten werd duidelijk dat de opvoedstijl een significante invloed heeft op het eetgedrag en het gewicht van kinderen. De gevonden verbanden zijn echter zwak. Kinderen die opgevoed werden met de autoritaire en autoritatieve opvoedstijl hadden de grootste kans op overgewicht en obesitas. De kleinste kans bestond bij de verwaarlozende en permissieve opvoedstijl. De kans dat kinderen voldoende groente en fruit eten is het grootst bij de autoritatieve opvoedstijl. De manier waarop de opvoedstijlen ingedeeld zijn kan een reden zijn voor het verschil in uitkomsten. Ten eerste zijn de resultaten van dit onderzoek relatief omdat de score van ouders onderling werd vergeleken. Ten tweede blijken alle ouders in dit onderzoek betrokken te zijn bij hun kinderen. Hierdoor zijn ouders ingedeeld naar de opvoedstijl waarbij ze het dichtst in de buurt kwamen. Een vervolgonderzoek kan zich mogelijk richten op welke manier het gewicht van het kind van invloed is op de opvoedstijl van de ouders. Als een kind al te zwaar is kan het zo zijn dat ouders bewust wat strenger worden en bijvoorbeeld een autoritaire opvoedstijl ‘aannemen’

Topics: Sociale Wetenschappen, Overgewicht, obesitas, opvoedstijlen, kinderen
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34742
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.