Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De prikkelbare veteraan en zijn tevredenheid met de partnerrelatie

By M.H.A. Vermeer

Abstract

Wanneer gesproken wordt over de gevolgen van uitzendingen, komen partners van militairen niet zo snel ter sprake. Toch is voor te stellen dat zij een zekere mate van uitzendgerelateerde stress ondervinden: hun partner is tenslotte voor enkele maanden niet in het gezin aanwezig. \ud Om meer kennis en begrip voor prikkelbaarheid bij veteranen, en voor de partners van veteranen te bewerkstelligen, is dit onderzoek gedaan. De samenhang tussen prikkelbaarheid en relatiesatisfactie bij SFIR-veteranen en hun partners werd nader onderzocht. Ook is gekeken of actieve of passieve gebeurtenissen tijdens uitzending voorspellend kunnen zijn voor de mate van prikkelbaarheid bij de veteraan, en de relatiesatisfactie van beide partners.\ud Gegevens werden verzameld door middel van een vragenlijst die op internet ingevuld kon worden. De vragenlijst is samengesteld uit verschillende reeds bestaande vragenlijsten. Participanten werden per brief uitgenodigd tot deelname.\ud Aan het onderzoek deden uiteindelijk 59 veteranen mee, waarvan 54 op het moment van invullen een vaste relatie hadden. 19 partners vulden de lijst in.\ud Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat wanneer prikkelbaarheid sterk is toegenomen na uitzending, het inderdaad met ervaren relatiesatisfactie samenhangt. Er is echter geen verschil in ervaren relatiesatisfactie tussen de beide partners. Verassend was, dat de partner de veteraan als prikkelbaarder beschrijft dan hij zelf doet. Mogelijk is het vermogen tot zelfinzicht van de veteraan enigszins verminderd na terugkeer van uitzending, of kunnen de partners de prikkelbaarheid als losstaand zien van de persoonlijkheid van de veteraan.\ud Veteranen met partner zijn minder prikkelbaar dan veteranen zonder partner. Uit de analyses komt echter geen significant verschil, het kleine aantal veteranen zonder partner (N=5) zou hier reden voor kunnen zijn.\ud Tot slot zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de hypothese dat passieve ervaringen meer met verhoogde prikkelbaarheid samenhangen dan actieve ervaringen

Topics: Sociale Wetenschappen, Veteranen, prikkelbaarheid, partners, relatiesatisfactie
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34711
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.