Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Relationeel geweld; een evaluatie van het preventieve interventieprogramma ‘Stay in Love’

By N.G. Boerdijk

Abstract

Van alle vormen van huiselijk geweld komt relationeel geweld het meest voor. Mannen en vrouwen zijn zowel dader als slachtoffer (Van Borne, 2006). Een risicofactor voor het ontwikkelen van relatiegweld is attitude, iemand persoonlijke houding of instelling (Groen en van Lawick, 2008). Uit onderzoek blijkt dat attitude samenhangt met gedrag. Voor jongens is attitude een sterkere voorspeller van gedrag dan voor meisjes (Foshee e.a., 2000). Het ‘Stay in Love’ programma richt zich op attitudeverandering om relationeel geweld in de toekomst te voorkomen. Onder 628 participanten werd onderzocht of dit preventieve interventieprogramma effectief bleek hierin en of sekse hierbij als moderator optrad. Er is een significante attitudeverandering gevonden, maar deze is voor de totale onderzoeksgroep niet te wijten aan het programma. Bij verdere analyse blijkt een interactie-effect tussen sekse en conditie, meisjes laten significant meer attitudeverandering zien in de interventiegroep dan in de controlegroep. Voor jongens is dit niet het geval

Topics: Sociale Wetenschappen, Preventieprogramma, VMBO, relationeel geweld, adolescenten, attitude, sexe
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34476
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.