Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het verband tussen zelfbeschadigend gedrag en zelfregulatie

By E. Joosten

Abstract

In dit onderzoek, werd het verband tussen zelfbeschadigend gedrag en zelfregulatie onderzocht. Hiervoor werden diverse risico- en beschermende persoonlijkheidsfactoren voor zelfbeschadigend gedrag afgeleid uit de zelfregulatie theorie. De participanten werden verdeeld in een zelfbeschadigende groep en een niet zelfbeschadigende groep. Deze groepen werden aan elkaar gematcht, wat resulteerde in twee groepen met beide 48 participanten. Discriminant analyse toonde een significant verband aan tussen zelfbeschadigend gedrag en de risicofactoren neuroticisme en conatieve pathologie. Voor de beschermende factoren werd geen significant verband gevonden. Deze resultaten laten zien dat het mogelijk is om voorspellingen te doen over de kans dat iemand zelfbeschadigend gedrag zal vertonen op basis van persoonlijkheidsfactoren

Topics: Sociale Wetenschappen, Self-harm, selfregulation, disciminant analysis
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/34383
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.