Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Science: een betekenisvolle context voor biologie?

By E. Sluman, I. Lunenburg and A. Buschman

Abstract

In de bovenbouw van het biologieonderwijs wordt er binnenkort een nieuwe didactiek ingevoerd: de concept-contextmethode. Hierbij worden de concepten van de te leren stof ingeleid aan de hand van een context. Later dienen de leerlingen deze concepten dan ook in een tweede en derde context te kunnen gebruiken. Nu lijkt het zo te zijn dat de stap van het onderbouwonderwijs naar de bovenbouw met de concept-contextmethode een grote is. In dit onderzoek wordt daarom ook gekeken naar twee verschillende voortrajecten in de onderbouw, met de vraag of één van de twee voortrajecten beter voorbereidt op de concept-contextmethode. Bij het ene voortraject hebben de leerlingen drie jaar Science gehad; bij het andere de monovakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Voor het onderzoek zijn twee groepen derdeklassers onderzocht, met ieder ofwel een Science- ofwel een monovakvoortraject. Bij hen werd een toets afgenomen, die testte of de leerlingen beter waren in het beantwoorden van contextvragen. Hiermee werd bekeken of één van de twee groepen capabeler was in het wendbaar inzetten van de concepten in een nieuwe context. Uit het onderzoek is gebleken dat geen van beide voortrajecten voordeel bood. Er was geen significant verschil tussen de scores van de verschillende groepen

Topics: Biology, Social Sciences, concept, context, biology, science
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/35143
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.