Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het feedbacksysteem:competent?!

By M. Wigboldus

Abstract

Achtergrond: Er is in toenemende mate sprake van innovatie binnen de zorg. Kwaliteit en cliëntgericht werken staan hierbij centraal. Valkenheide is een organisatie die kwaliteitszorg biedt en ingaat op de competenties van de cliënt door onder andere te werken met een feedbacksysteem. Doel: Het doel van deze studie is om na te gaan in hoeverre de problematiek van de jongere van invloed is op de mate van terugval en verblijfsduur in behandelniveau van het huidige feedbacksysteem, zoals deze op de residentiële groepen gehanteerd wordt. Methode: Er zijn interviews afgenomen onder de jongeren en medewerkers die tussen september 2007 en mei 2008 woonachtig of werkzaam zijn binnen divisie 1 van Valkenheide. Verder zijn er van 58 jongeren feedbackkaarten verzameld en is de huidige problematiek van de jongere in kaart gebracht. Resultaten: De resultaten wijzen uit dat de problematiek van de jongere en een comorbiditeit van stoornissen verband houdt met de mate van terugval en verblijfsduur in behandelniveau. Ook diverse externe factoren blijken van invloed, zoals stressvolle gebeurtenissen, middelengebruik en de motivatie tot verandering. Conclusie: Het is van belang om de medewerkers handvatten te geven voor werken volgens het feedbacksysteem met jongeren met complex probleemgedrag. Daarnaast moet worden gekeken of de methodiek van Valkenheide passend is voor de mate van complexiteit van het probleemgedrag. Verder onderzoek is nodig om de resultaten te kunnen generaliseren

Topics: Sociale Wetenschappen, Feedbacksysteem, probleemgedrag, residentiële setting, Valkenheide
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/32864
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.