Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Seminar ‘Perverse subsidies?' : overheidssteun aan visserij en biomassaproductie in ontwikkelingslanden

By P.A. Verweij

Abstract

De Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling, organisator van het seminar, heeft gekozen voor dit controversiële thema omdat dit onderwerp naar onze mening meer aandacht verdient in het Nederlandse overheidsbeleid. Veel subsidies die verstrekt worden aan het Nederlandse of Europese bedrijfsleven, beantwoorden niet aan de doelstellingen van een duurzaam overheidsbeleid. Deze subsidies hebben een negatieve uitwerking op natuur en milieu en, daarmee samenhangend, het welzijn van lokale bevolking in ontwikkelingslanden. Wij hebben gekozen voor de aansprekende onderwerpen visserij- en energiebeleid, die gekenmerkt worden door een grote dynamiek en publieke belangstelling. Ter inleiding op beide onderwerpen wordt een korte film getoond met daarin een schets van de belangrijkste problemen. In telkens drie lezingen zal het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Per onderwerp wordt er kort gediscussieerd over de (potentiële) milieuschade van de subsidies in kwestie. Ter afsluiting van de middag zal er een plenaire discussie plaatsvinden tussen de sprekers en het publiek

Publisher: Werkgroep Ecologie en Ontwikkeling
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/32897
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.