Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel

By Merel Rooijmans

Abstract

In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel. In tegenstelling tot de landbouwhuisdierensector (LHD-sector) speelt veterinaire bedrijfsbegeleiding nog een zeer beperkte rol in de gezelschapsdierensector (GD-sector). \ud \ud Er zijn verschillende managementgebieden waarbij een veterinair toegevoegde waarde kan bieden aan een dierenasiel door middel van bedrijfsbegeleiding. Veterinaire bedrijfsbegeleiding in een dierenasiel kan echter alleen een waardevolle bijdrage leveren indien in het advies de gehele dynamiek van het dierenasiel wordt meegenomen (Miller, 2004). De meeste dierenartsen zullen op verschillende gebieden, zoals gedrag, kennis te kort komen en zullen deze kennis bijvoorbeeld via nascholing moeten verkrijgen om professionele en effectieve bedrijfsbegeleiding te kunnen geven.\ud \ud Naast literatuuronderzoek is dierenopvang Rotterdam gebruikt als 'proeftuin' om een exploratie te doen naar de mogelijkheden van veterinaire bedrijfsbegeleiding in een dierenasiel. Bij gebrek aan kengetallen is er een SWOT-analyse gemaakt van het dierenasiel om de verbeterpunten voor dierenopvang Rotterdam vast te kunnen stellen. Op basis van deze analyse is advies gegeven met betrekking tot het verbeterpunt hygiëne. Om de hygiëne in het asiel te verbeteren is er een hygiëneprotocol en zijn er verschillende reinigings- en desinfectieprotocollen gemaakt en geïmplementeerd in het dierenasiel. Deze protocollen zijn vervolgens geëvalueerd door middel van bacteriologisch onderzoek en door een enquête onder de medewerkers af te nemen. In verband met het beperkt aantal monsters is er geen significante verbetering in hygiëne aan te tonen. Wel geven de monsteruitslagen sterke indicaties dat na invoering van de protocollen de algemene hygiëne en het effect van reiniging en desinfectie in dierenopvang Rotterdam is verbeterd. \ud \ud De SWOT-analyse kan als methode gebruikt worden voor veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel. Kengetallen, op het gebied van gezondheid, adoptie en euthanasie zijn echter nodig voor meer specifieke bedrijfsbegeleiding, benchmarking of het uitzetten van een preventief gezondheidsplan in het dierenasiel (Hurley, 2004). Hiervoor is het noodzakelijk dat asielen in Nederland meer data digitaal opslaan en verwerken tot kengetallen. Aangezien een dierenasiel een non-profit organisatie is zal veterinaire bedrijfsbegeleiding in een dierenasiel voor de meeste gezelschapsdierenpraktijken niet economisch aantrekkelijk zijn. De kansen voor veterinaire bedrijfsbegeleiding in het dierenasiel liggen in Nederland op dit moment voornamelijk bij de asielen die vaste dierenartsen in dienst hebben

Topics: Diergeneeskunde, dierenasiel, veterinaire bedrijfsbegeleiding, hygiëneprotocol, reiniging en desinfectie in het dierenasiel, shelter medicine, hygiëne
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/32550
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.