Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hoe bewegen mensen organisaties? Een multi-methodisch onderzoek naar transfer van training

By M.L. Schmidt

Abstract

In dit onderzoek is aan de hand van de Theory of Planned Behavior (Ajzen 1988, 2008) onderzocht welke maatregelen trainings- en klantorganisaties kunnen nemen om transfer van trainingen te verhogen. Ten eerste bleek dat er in de literatuur weinig maatregelen zijn om de attitude van de deelnemers ten opzichte van de transfer te beïnvloeden. Daarnaast is er een exploratieve studie gedaan naar wat klantorganisaties de belangrijkste transferbevorderende maatregelen vinden. Hieruit kwam naar voren dat klantorganisatie in eerste instantie geïnteresseerd zijn in het resultaat van trainingen en minder in de werkwijze. Verder hecht (slechts) een deel van de organisaties veel waarde aan maatregelen die zich richten op de koppeling naar de praktijk. Daarnaast verwachten alle organisaties van hun deelnemers dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Deze maatregel wordt niet genoemd in de literatuur. Tot slot is kwantitatief onderzocht (N=37) wat het effect is van begeleiding op de werkplek bij de toepassing van het geleerde uit de training. Extra begeleiding leidt tot een toegenomen waargenomen gedragscontrole. Het is daarom aannemelijk dat het geven van eigen verantwoordelijkheid gecombineerd moet worden met ondersteuning daarbij

Topics: Sociale Wetenschappen, Transfer of training, theory of planned behaviour
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31116
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.