Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De invloed van angstige, romantische en eisende opvattingen op het in stand houden van de single status

By J.A. Geerlings and T. Almgren

Abstract

Het doel van huidig onderzoek was te onderzoeken of opvattingen over een partner en een relatie van invloed zijn op het initiëren van en committeren aan een romantische relatie. De steeds groeiende groep singles in Nederland werd bestudeerd om erachter te komen wat hun motivatie is voor het singlebestaan en een beeld te krijgen van de psychologische en sociale factoren die mogelijk van invloed zijn op het singlebestaan. De invloed van opvattingen betreffende een partner en een relatie op het initiëren van en committeren aan een relatie werd onderzocht. Opvattingen werden opgesplitst in drie soorten: angstige, romantische en eisende opvattingen. Aangezien onderzoeken naar relationele opvattingen die in bestaande literatuur te vinden zijn voornamelijk uitgevoerd zijn bij mensen binnen relaties, is het huidig onderzoek gericht op vrijgezellen, een weinig onderzochte groep. Om de invloed van bovengenoemde opvattingen te meten is een vragenlijst samengesteld van zowel bestaande vragenlijsten (Fear of Close Personal Relationship Questionnaire, Relationship Belief Questionnaire, Romantic Belief Inventory, Attitudes about Romantic and Mate Selection Scale) als eigen ontworpen items (Saaiheid, Moeite/Effort). Uit de resultaten (N=309) bleek dat er geen significant verband was tussen de angstige opvattingen (r = .063. N = 309, p > .05), romantische opvattingen (r = .063. N = 309, p > .05) of eisende opvattingen (r = -.046. N = 309, p > .05) betreffend een partner en een relatie en het wel of niet kunnen initiëren van of committeren aan een romantische relatie in het verleden. Wel zijn nieuwe inzichten gewonnen over de motivatie van de singlegroep en zijn verbanden gevonden tussen de opvattingen die mensen koesteren en hun ervaren tevredenheid en stemming. Een voorbeeld hiervan is de positief significante correlatie tussen eisende opvattingen en negatieve stemming (r = .240. N = 309, p < .01) Verder bleek dat alle drie de opvattingen significant met elkaar correleerden. Aangezien een grote groep van de singles aangeeft niet tevreden te zijn met het single bestaan en wel op zoek te zijn naar een partner, en het feit dat deze groep steeds groter wordt, zou vervolgonderzoek zich kunnen richten op de motivatie voor het single bestaan waarbij uitkomsten in onderhavig onderzoek aanknopingspunten kunnen bieden

Topics: Sociale Wetenschappen, Singles/ opvattingen
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31081
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.