Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Teamleren in Context: De Relatie tussen Teamleren en Implementatie-effect - Neuman Systems Model

By B.I. Buijck

Abstract

Doel: Verkrijgen van inzicht in de relatie tussen teamleren en implementatie-effect van het Neuman Systems Model (NSM) in verpleegkundige teams. Daardoor wordt kennis gegenereerd over teamleren in verpleegkundige teams en innoveren.\ud Design: In dit cross-sectioneel, correlationeel, survey onderzoek is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst van het type Likert-scale. In januari en februari 2008, werden 170 vragenlijsten uitgezet in de verpleegkundige teams van twee organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Er werden 109 vragenlijsten ingeleverd. \ud Methode: Dataverzameling vond plaats tijdens cursusdagen, overdrachtsmomenten en teambesprekingen. Bij het onderzoek zijn geen patiƫnten betrokken. Er is gebruik gemaakt van de meetinstrumenten teamleren, leerklimaat, Self Directed Learning Readiness Scale, Waargenomen Organisatiekenmerken en Jopp Neuman Model Evaluation Instrument. Kwantitatieve analyse is uitgevoerd met behulp van Statistical Package for Social Science (SPSS) om gemiddelden te berekenen, en relaties en verbanden tussen variabelen te kunnen identificeren. \ud Resultaten: De organisatie in Zuid West Nederland scoorde significant hoger op de vragenlijst NSM kennis. Leerklimaat bleek van significante invloed te zijn op teamleren. Verder toonden een aantal onderdelen van context van de afdeling en NSM (gebruik en kennis) een significante relatie met teamleren. Bij de medewerkers werd gezien dat bij afname van het aantal jaren in leeftijd en ervaring de score op de vragenlijst teamleren toenam. Verder bleek voornamelijk team G significant hoger te scoren op de meeste onderdelen, dan de andere teams.\ud Conclusie: Er werd een significante relatie tussen teamleren en implementatie-effect NSM gevonden. Gezien de scores op de vragenlijst teamleren en leerklimaat kon echter niet geconcludeerd worden dat er een hoge intensiteit van teamleren en een rijk leerklimaat bestaat binnen de organisaties. Opvallend is de wederkerigheid in het teamleren-model. Teamleren blijkt van significante invloed op implementatie-effect NSM en daarnaast blijkt deze innovatie van significante invloed op teamleren

Topics: Geneeskunde, teamleren, verpleegkundige, innovatie, Neuman Systems Model, team learning, nurse, innovation
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31043
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.