Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Van je familie moet je het hebben

By S. Kruikemeier

Abstract

Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de samenhang tussen psychische klachten van ouders en de klachten bij hun kinderen. Centraal staat de vraag of psychische klachten van ouders van invloed zijn op de psychische klachten van hun kinderen. Daarnaast wordt in dit onderzoek de gevonden samenhang verklaard door een tweetal mechanismen: socialisatie en gedeelde omstandigheden. Socialisatie betekent dat kinderen hun gedrag, gevoelens en ideeën tegenover gezondheid van hun ouders overnemen. Gedeelde omstandigheden zijn factoren zoals sociaal-economische status die tevens de psychische klachten van kinderen kunnen verklaren. Dit onderzoek betreft een kwantitatieve studie. Gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit de Tweede Nationale Studie naar verrichtingen in de huisartsenpraktijk (NS2) van het NIVEL en het RIVM. De gegevens NS2 komen uit huisartspraktijken en hebben betrekking op alle ingeschreven patiënten. De gegevens zijn allen verzameld in 2001. Uit de NS2 zijn alle kinderen tussen de 2 en 17 jaar geselecteerd. De meeste analyses hebben betrekking op kinderen uit tweeoudergezinnen (N=26.595). Van alle kinderen hebben 4,2 procent van de kinderen psychische klachten en 18,8 procent vage klachten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat wanneer ouders psychische klachten hebben, hun kinderen meer kans op psychische klachten respectievelijk vage klachten hebben. De moeder speelt een grote rol. Ook gedeelde omstandigheden spelen een rol bij de psychische klachten van kinderen. Een lage sociaal-economische status van de ouders geeft een toename in kans op klachten bij de kinderen. Er is een afname in kans op psychische respectievelijk vage klachten als kinderen wonen in een niet-stedelijk gebied, ouders met een medisch beroep hebben en (oudere) broertjes en zusjes hebben. Het verband tussen psychische klachten van de ouder en de klachten bij hun kinderen blijft bestaan na opname van de verklarende factoren. Dit wijst erop dat er sprake is van een verband tussen deze klachten onafhankelijk van andere factoren. Ofwel: socialisatie en gedeelde omstandigheden verklaren wel de psychische klachten van het kind, maar niet de relatie tussen ouders en kinderen wat betreft gezondheidsklachten

Topics: Sociale Wetenschappen, Kwantitatief, psychische klachten, ouders, kinderen, socialisatie, gedeelde omstandigheden.
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31013
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.