Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Belast de betrokkenheid? Een onderzoek naar het taakbelastingsmodel van de Academie voor Sociale Studies van de Avans Hogeschool Den Bosch.

By N.E.M. Burns

Abstract

In mei 2007 heeft de Academie voor Sociale Studies van de Avans Hogeschool Den Bosch het taakbelastingsmodel (TBM) ingevoerd. Het TBM geeft een overzicht van de taken met bijbehorende urennormeringen van een docent. Dit onderzoek heeft zich gericht op de vraag of de urennormeringen zoals ze in het TBM zijn opgenomen, overeenkomen met de tijd die docenten werkelijk nodig hebben om taken te verrichten. Verder is er gekeken naar de vraag waarom de ene docent wel en de ander niet uitkomt met de gegeven urennormeringen en of het al dan niet uitkomen met de urennormeringen leidt tot het beleven van werkdruk. Uit het onderzoek bleek dat er zowel urennormeringen zijn waarmee men wel uitkomt als urennormeringen waarmee men niet uitkomt. Dit bleek voornamelijk afhankelijk van de dynamiek van het onderwijs en het gegeven dat docenten afhankelijk zijn van de studieloopbaan van hun studenten. Tevens bleek dat bepaalde persoons- omgevings- en taakkenmerken – zoals de mate van motivatie, ervaring, autonomie en variatie in het werk - van invloed zijn op het al dan niet uitkomen met de urennormeringen. Tenslotte bleek dat de docenten binnen de Academie voor Sociale Studies niet structureel werkdruk beleven maar dat zij wel te maken hebben met hevige piekbelasting aan het einde van een lesblok en/of collegejaar

Topics: Sociale Wetenschappen, taakbelastingsmodel, werkdruk, HBO, docenten, urennormering
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31008
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.