Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Doelrealisatie in de praktijk

By M.J. van der Horn

Abstract

Achtergrond: In deze thesis wordt de toepasbaarheid van het instrument ‘Vragenlijst en toepassing SMART-criteria’ en de problemen die de werknemers hebben met het formuleren van doelen volgens het SMART-principe. In hoeverre wordt dit proces beïnvloed door veranderbereidheid en werkdruk. Methode: Data is afkomstig van 49 medewerkers van Stichting Flexus in Rotterdam. Deze medewerkers zijn werkzaam bij cluster Residentieel III en Ambulante hulp. Resultaten: De medewerkers rapporteren dat ze het instrument bruikbaar en ondersteunend vinden. De medewerkers hebben na de invoering van het instrument minder tijd nodig en rapporteren minder problemen met het formuleren van SMART-doelen. De veranderbereidheid van de medewerkers is gemiddeld tot hoog. Er zijn geen verschillen tussen geslacht en eerdere betrokkenheid bij doelrealisatie. Medewerkers met meer werkervaring zijn minder bereid om te veranderen. De gebruiksvriendelijkheid van het instrument wordt hoger gescoord door medewerkers met meer veranderbereidheid. Medewerkers scoren beneden gemiddeld op de schaal werkdruk. Verschillen tussen geslacht en opleidingsniveau zijn niet gevonden. Medewerkers met meer werkdruk rapporteren meer problemen met het formuleren van doelen volgens het SMART-principe en beoordelen het instrument als meer ondersteunend. Er is geen samenhang tussen werkdruk en veranderbereidheid. Conclusie: Het instrument is gebruiksvriendelijk, ondersteunend en effectief. De medewerkers zijn bereid om te veranderen. Persoonlijke betrokkenheid van deskundigen is wenselijk om de medewerkers te stimuleren en de veranderbereidheid te handhaven. Werkdruk onder de medewerkers is beneden gemiddeld. Discussie: De gevonden resultaten met betrekking tot het instrument, veranderbereidheid en werkdruk worden besproken

Topics: Sociale Wetenschappen, Doelrealisatie, SMART-criteria, werkdruk, veranderbereidheid
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30908
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.