Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De Predictieve Validiteit en Betrouwbaarheid van de (Quick)STEP in de Crisisopvang.

By S. van den Ham

Abstract

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat de predictieve validiteit van drie schalen van de (Quick)STEP in het toekennen van (vervolg)zorg binnen de crisisopvang is en wat de samenhang van de bereidheid tot verandering, werkdruk, de hanteerbaarheid van de (Quick)STEP en de sociodemografische kenmerken van de invullers en jongeren met de ernsttaxatie van de (Quick)STEP is. Voor dit onderzoek is de (Quick)STEP door 21 pedagogisch medewerkers bij aanvang van de crisisopvangperiode ingevuld voor 44 jongeren en voor vertrek van de crisisopvang voor 22 jongeren. Om de predictieve validiteit te meten is vervolgens dossieronderzoek gedaan en voor het meten van de factoren is tot slot een vragenlijst ingevuld door de pedagogisch medewerkers. Concluderend kan gesteld worden dat de (Quick)STEP een goed predictief valide hulpmiddel zou kunnen zijn op het vlak van het functioneren van de jeugdige. De veranderbereidheid van de invullers en de hanteerbaarheid van het instrument beïnvloedde de betrouwbaarheid niet. De betrouwbaarheid van een aantal schalen van de (Quick)STEP werd echter wel beïnvloed door de werkdruk en sociodemografische kenmerken van de invullers. Echter, door de lage respons en de korte tijd tussen de invoering van het instrument en de evaluatie ervan wordt meer onderzoek aanbevolen om definitieve conclusies te kunnen trekken en bovendien de evaluatieve waarde van de (Quick)STEP op de crisisopvang te meten

Topics: Sociale Wetenschappen, predictieve validiteit Quick STEP, instrumentarium crisisopvang, werkdruk, veranderbereidheid
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30907
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.