Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Vragenlijsten in de jeugdzorg. Een zorg meer of minder?

By A.P. Vink

Abstract

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op het gebruik van vragenlijsten binnen de jeugdhulpverlening. Het onderzoek is uitgevoerd binnen Stichting Jeugdformaat, dit is een jeugdhulpverleningsinstelling in de regio Haaglanden. Bij Stichting Jeugdformaat zijn drie vragenlijsten geïntroduceerd om het effect van de hulpverlening te kunnen meten, de SDQ, OOO en de QUICKSTEP (Widenfelt, Goedhart, Treffers & Goodman, 2003; Eekhof & Stals, 2005; Van Yperen, Van den Berg, & Eijgenraam, 2003b). De vragenlijsten worden nietgebruikt zoals bij de implementatie verwacht werd, er is veel sprake van non-respons. Onderzocht is in hoeverre de factoren bruikbaarheid, nut, hanteerbaarheid en hoeveelheid van de vragenlijsten van invloed zijn op het gebruik hiervan. Ambulant hulpverleners (N = 32) en tien cliënten hebben deelgenomen aan het onderzoek, door middel van een vragenlijst en interview. De bruikbaarheid is van invloed gebleken op het gebruik van de SDQ, OOO en QUICKSTEP. Hulpverlenerkenmerken, als het aantal dienstjaren en het nut dat ervaren wordt, zijn niet van invloed op het al dan niet gebruiken van de onderzoeksinstrumenten. Aanbevelingen zijn dan ook gericht op het meer hanteerbaar maken van de onderzoeksinstrumenten. Nader onderzoek zal plaats moeten vinden naar de cliëntfactoren, voordat hierover generaliseerbare uitspraken gedaan kunnen worden

Topics: Sociale Wetenschappen, Effectiviteitsonderzoek jeugdhulpverleningsinstellingen, instrumentarium
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30902
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.