Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Culturele diversiteit op het werk; de relatie van een (mis)match in acculturatieattituden tussen individu en team met sociale steun en bevlogenheid nader onderzocht.

By C. Timmer

Abstract

Doordat de culturele diversiteit in Nederland is toegenomen is er zowel maatschappelijk als wetenschappelijk aandacht voor de mogelijke implicaties hiervan op de werksituatie. In deze studie is onderzocht wat de door allochtone en autochtone werknemers geprefereerde hiërarchie in acculturatieattituden is. Tevens is onderzocht of er een (mis)match in acculturatieattituden tussen individuen en teams op het werk bestaat en welke relatie deze heeft met sociale steun en indirect met bevlogenheid. Tot slot is onderzocht of er in deze relaties verschillen zijn tussen allochtonen en autochtonen. Aan het onderzoek hebben 212 medewerkers van zorginstellingen deelgenomen. Uit de resultaten bleek, in tegenstelling tot eerdere bevindingen, dat voor zowel allochtonen als autochtonen de geprefereerde acculturatiehiërarchie: integratie, individualisme, assimilatie en separatie was. Tevens bleek dat een hogere gepercipieerde mismatch op separatie gepaard ging met minder ervaren sociale steun op het werk. Daarnaast bleek dat sociale steun op het werk met name voor autochtonen samenhing met meer bevlogenheid. Tot slot is er een mediatie-effect van sociale steun gevonden in de relatie tussen de (mis)match en bevlogenheidsdimensie vitaliteit. Een kleine stap in het onderzoek naar de relaties van een (mis)match in acculturatieattituden tussen individuen en teams op relationele aspecten en welbevinden op het werk is gezet

Topics: Sociale Wetenschappen, Acculturatieattituden, mismatch, culturele diversiteit
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30868
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.