Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Effecten van positieve en negatieve sociale evaluatie door leeftijdgenoten: De rol van narcistische trekken bij pre-adolescenten

By J. Meijer

Abstract

Diverse studies hebben onderzocht hoe volwassenen met verhoogde narcistische trekken reageren op (sociale) evaluatie, maar dit soort onderzoek bij kinderen staat nog in de kinderschoenen. Het huidige onderzoek is opgezet om het verband te onderzoeken tussen de mate van narcistische trekken bij pre-adolescenten en hun in vivo reacties (veranderingen in stemming en zelfwaardering en feedback preferenties) op een experimenteel gemanipuleerde evaluatie door leeftijdgenoten. De kinderen beantwoordden op de computer vragen over zichzelf en werden hierop beoordeeld (positief, negatief of neutraal) door een fictieve jury van 16 leeftijdgenoten. Onmiddellijk hierna werd verandering in stemming (e.g., boos, trots) en zelfwaardering onderzocht. Kinderen kregen vervolgens de mogelijkheid om de concrete feedbackopmerkingen te bekijken. Het effect van de tijd die hieraan besteed werd op verandering in zelfwaardering, werd ook onderzocht. Resultaten laten zien dat in de succes- en falenconditie de participanten significante verandering rapporteerden op zowel stemming (uitgezonderd gespannen) en zelfwaardering in de verwachte richting. Kinderen met een hogere mate van narcistische trekken, laten een significante daling zien in zelfwaardering en verdriet na negatieve evaluatie, vergeleken met kinderen met een lagere mate van narcistische trekken. Wanneer meer tijd besteed werd aan het bekijken van positieve feedback (vergeleken met negatieve feedback) steeg zelfwaardering significant. Dit effect is niet significant sterker voor kinderen met narcistische trekken. Hun zelfwaardering stijgt wel significant meer vergeleken met minder narcistische kinderen, wanneer zij positieve feedback lezen van juryleden met een hoge sociale status

Topics: Sociale Wetenschappen, Sociale beoordeling, pre-adolescenten, narcisme, feedback, sociale evaluatie
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30709
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.