Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Rekenvaardigheid bij kinderen in groep drie: De rol van zelfontdekkend leren en cognitieve afstemming.

By N. Tip

Abstract

Doel: Het doel van deze studie was om te beschrijven hoe leerkrachten in groep drie het zelfontdekkend leren stimuleren tijdens een rekenles. Een ander doel is om te beschrijven hoe leerkrachten afstemmen op de cognitieve mogelijkheden van de kinderen. Daarnaast is getoetst of dit een relatie heeft met de rekenvaardigheden van kinderen. Participanten: Aan dit onderzoek hebben vier basisscholen in Nederland deelgenomen. In totaal hebben 82 kinderen uit acht verschillende groepen drie geparticipeerd. Methode: De data zijn verzameld door middel van observaties in acht groepen 3 van het regulier onderwijs en interviews met de leerkrachten van de betreffende groepen. Daarnaast zijn er gegevens gebruikt van een lopend longitudinaal onderzoek. Resultaten: Uit de observatie blijkt dat zelfontdekkend leren en cognitieve afstemming in vele aspecten van de rekenles terug te zien zijn. De analyses laten zien dat er een negatieve relatie is tussen cognitieve afstemming en rekenvaardigheid bij kinderen in groep drie van het regulier onderwijs. Er is geen relatie gevonden tussen zelfontdekkend leren en rekenvaardigheid. Conclusie: In deze studie zijn aanwijzingen gevonden dat zelfontdekkend leren en cognitieve afstemming mogelijk van belang zijn voor de ontwikkeling van rekenvaardigheid, maar verder onderzoek is noodzakelijk

Topics: Sociale Wetenschappen, zelfontdekkend leren, cognitieve afstemming, rekenvaardigheid
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30695
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.