Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

De relatie tussen ouder-kind interactie, temperament en externaliserend probleemgedrag

By N. van de Laar

Abstract

In dit onderzoek is de relatie tussen ouder-kind interactie, temperament en externaliserend probleemgedrag bij kinderen bestudeerd. De onderzoekspopulatie bestond uit 78 kinderen en hun ouders. Door middel van gestructureerde vragenlijsten zijn er gegevens verzameld. Uit de onderzoeksresultaten bleek hoe minder positieve controle vaders uitoefenden hoe meer risico het kind had op het ontwikkelen van externaliserend probleemgedrag. Verder bleek dat als ouders warmte gaven aan hun kind, het risico op externaliserend probleemgedrag kleiner was. Van de drie dimensies van temperament bleken er twee gecorreleerd aan externaliserend probleemgedrag: positief affect en zelfcontrole. Bij veel positief affect was er sprake van meer externaliserend probleemgedrag bij het kind. Bij een lage mate van zelfcontrole was er sprake van meer externaliserend probleemgedrag bij het kind. Er was geen sprake van een moderatie-effect door een dimensie van temperament in de relatie tussen ouder-kind interactie en externaliserend probleemgedra

Topics: Sociale Wetenschappen, ouder-kind interactie, temperament, externaliserend probleemgedrag, positief affect, negatief affect, zelfcontrole, warmte, responsiviteit, controle
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30647
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.