Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Meldgedrag van agressie door begeleiders

By L. van der Baan

Abstract

Begeleiders blijken meer risico te lopen op psychische en lichamelijke klachten wanneer zij werken met kinderen met een verstandelijke beperking die agressief gedrag laten zien. Agressief gedrag wordt echter vaak niet geregistreerd. Inzicht in het melden van agressie is van belang om te zorgen voor meer meldingen van agressie-incidenten teneinde de psychische en/of lichamelijke klachten te laten afnemen of voorkomen. Onderzocht is hoeveel agressie-incidenten er per week plaatsvinden en hoeveel daarvan formeel niet geregistreerd worden door begeleiders van verstandelijk beperkte kinderen (0-21 jaar). Er zijn redenen en factoren bekeken die samenhangen met het niet melden van agressie-incidenten. Gebruik is gemaakt van de, voor dit onderzoek ontwikkelde, Vragenlijst melden van agressie. 72 Begeleiders (respons = 39%) hebben deelgenomen van de deskundigheidsgebieden ‘gehandicaptenzorg’ en ‘speciaal onderwijs’ van een instelling voor jongeren met een verstandelijke en/of psychiatrische problematiek. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ongeveer 80% van de verbale agressie-incidenten niet wordt geregistreerd, gevolgd door agressie met gebruiksvoorwerpen (44%), fysieke agressie (34%) en gevaarlijke objecten of methoden agressie (22%). Belangrijkste redenen om deze incidenten niet te registreren zijn: ‘ik had er geen tijd voor’ en ‘ik vond het incident niet ernstig genoeg’. Personeelskenmerken hangen niet samen met het niet melden van agressie-incidenten. Er is alleen sprake van een negatieve samenhang tussen het niet melden van fysieke agressie en het aantal kinderen op de groep; bij minder kinderen worden er meer agressie-incidenten niet gemeld door de begeleiders. Voornamelijk bieden de redenen gegeven door de begeleiders aanknopingspunten om het melden van agressie-incidenten te verhogen teneinde de psychische en/of lichamelijke klachten te laten afnemen of voorkomen

Topics: Sociale Wetenschappen, Agressie, begeleiders, registreren van agressie, kinderen met een verstandelijke beperking
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30604
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.