Location of Repository

Effect van Overgewicht op Psychosociale Klachten bij Adolescenten

By T.P.V. Nguyen

Abstract

Inleiding: Overgewicht wordt veroorzaakt door een verstoorde energiebalans, waarbij men meer energie binnen krijgt dan men verbruikt. Jeugdigen die overgewicht hebben worden vaak negatief gestigmatiseerd en gepest door leeftijdgenoten. Dit beïnvloedt hun zelfbeeld en kan internaliserende en externaliserende klachten, zoals angst, depressie, druk en agressief gedrag veroorzaken. Deze klachten zijn vanuit de aanleg verschillend voor jongens en meisjes. Jongens hebben de neiging om in stressvolle situaties actief te handelen, wat in het uiterste geval kan leiden tot externaliserende klachten, meisjes hebben daarentegen de neiging om niet te handelen, wat kan leiden tot internaliserende klachten. Het doel van huidig onderzoek is om te kijken of er een verband bestaat tussen overgewicht en psychosociale klachten bij adolescenten. Hierbij wordt verwacht dat er een verband bestaat tussen overgewicht en psychosociale klachten, maar ook dat er een verband bestaat tussen geslacht en psychosociale klachten. Daarnaast is de verwachting dat er een interactie bestaat tussen overgewicht en geslacht op psychosociale klachten.\ud Methoden: Huidig onderzoek is een deelstudie van een epidemiologisch onderzoek van de Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC Sophia te Rotterdam. 274 adolescenten van 13 tot 18 jaar, waarvan 121 jongens en 153 meisjes, hebben meegedaan aan het huidige onderzoek. Zij hebben de Youth Self Report (schalen Internaliseren en Externaliseren) ingevuld en bij bezoek aan de polikliniek werden lengte (meter) en gewicht (kilogram) gemeten, waarna de BMI is berekend. \ud Resultaten: Er is een significant hoofdeffect gevonden voor geslacht op internaliserende klachten. Meisjes vertonen in het huidige onderzoek meer internaliserende klachten dan jongens. Er is geen significant hoofdeffect voor geslacht op externaliserende klachten en ook geen significant hoofdeffect voor overgewicht op internaliserende en externaliserende klachten gevonden. Daarnaast is er ook geen interactie-effect tussen overgewicht en geslacht op internaliserende en externaliserende klachten aangetoond.\ud Conclusie: Geslacht is een voorspeller voor internaliserende klachten, maar niet voor externaliserende klachten, oftewel: meisjes vertonen meer internaliserende klachten dan jongens. Overgewicht lijkt geen effect te hebben op psychosociale klachten. Ook lijkt het effect van overgewicht op psychosociale klachten gelijk te zijn voor jongens en meisjes

Topics: Sociale Wetenschappen, Overgewicht, Geslacht, Internaliseren, Externaliseren, Adolescenten
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30421
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.