Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Jong en Joods in Nederland

By A.F. Paul

Abstract

Een onderzoek naar hoe orthodox-Joodse jongeren in Nederland hun Joodse identiteit uiten. Hoe is het voor hen om in Nederland te wonen? Orthodox-Joodse jongeren in Nederland, vormen een minderheid binnen de kleine, diverse-niet-homogene Joodse gemeenschap. Op een religieuze opvoeding en scholing, die deze jongeren vaak krijgen, wordt vaak kritiek geleverd. Kinderen zouden hiermee een starre identiteit opgelegd krijgen en geen eigen keuzemogelijkheid hebben. Identiteit is echter niet iets wat van bovenaf opgelegd wordt, maar gevormd wordt in wisselwerking met de omgeving. Daarmee is identiteit veranderlijk en onderhandelbaar. Dit geldt ook voor de Joodse identiteit. Volgens de Joodse wet is iemand Joods als hij of zij een Joodse moeder heeft, de invulling van dit Joods-zijn kan echter op verschillende manieren. Een van die manieren is het orthodoxe-Jodendom. Hoewel kosjer eten en sjabbat houden, genoemd worden als kenmerken van deze levenswijze, is ook de diversiteit binnen de orthodoxie groot. Het behoren tot een religieuze groep is vrijwillig, leden hebben de keuze om er uit te stappen. Lidmaatschap vraagt daarmee om keuze die committment met zich meebrengt. Een keuze voor het orthodoxe Jodendom, vraagt om een orthodoxe levensstijl. Orthodoxe jongeren denken na over hun identiteit en kiezen ervoor om een orthodox leven te leiden. Binnen deze keuze maken zij elk verschillende andere keuzes over de invulling. Verbondenheid aan het Jodendom blijkt uit de verschillende Joodse verbanden waarin veel jongeren participeren. Vaak zijn zij zelf ook actief in het doorgeven van de tradities aan andere Joodse kinderen. De Nederlands Joodse gemeenschap blijkt eigenlijk te klein voor een gezonde sociale interactie. Migratie van jongeren uit Nederland komt regelmatig voor binnen de Joodse gemeenschap. Naast redenen van praktische aard als partnerkeuze, studiekeuze, weinig winkels om kosjer voedsel te kunnen kopen, weinig jongeren die eenzelfde denkwijze en levenswijze er op na houden, blijkt dat verschillende jongeren zich ook niet thuis voelen in Nederland. Zij missen de religie om zich heen. Het is voor hen moeilijk om in Nederland een orthodox leven te leiden. Daarom verlangen zij naar een plaats waar meer Joden wonen, meer Jodendom is. Dit kan zich uiten in de wens tot vertrek uit Nederland. Een mogelijkheid is migratie naar Israel. Verhuizen naar het buitenland is echter ook niet gemakkelijk. Jongeren staan daarom voor de keuze: wil ik in Nederland blijven, is het voor mij mogelijk om daar een orthodox leven te leiden, of wil ik weg uit Nederland? Een lastige keuze, waarin zij ook afhankelijk zijn van een eventuele partner en ontwikkelingen binnen de Joodse gemeenschap. Het is echter wel een keuze waarover al op jonge leeftijd nagedacht wordt

Topics: Sociale Wetenschappen, Antropologie, Multiculturalisme, Joden, jongeren, orthodox, Nederland, identiteit
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/30294
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.