Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Leesvaardigheid havo en mbo vergeleken. Empirisch onderzoek naar de leesvaardigheid van havo 4 en mbo-deelnemers op niveau 4

By Tessa de Haas

Abstract

Ongeveer een kwart van de deelnemers op mbo-niveau 4 stroomt na het afronden van hun opleiding door naar het hbo. De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (2008) stelt dat havoleerlingen en mbo-deelnemers op niveau 4 een gelijk leesniveau Nederlands moeten beheersen. In dit onderzoek is aan de hand van acht toetsen nagegaan in hoeverre er een verschil bestaat tussen de leesvaardigheid van deze twee groepen. Daarnaast is gekeken naar het leesvaardigheidsniveau van mbo-deelnemers op niveau 3. Ook wordt de score op de toetsen vergeleken met de score van vmbo-leerlingen op dezelfde vragen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat havoleerlingen het hoogste scoren, gevolgd door mbo-deelnemers op niveau 4 en vervolgens de deelnemers op niveau 3. Mbo-deelnemers op niveau 3 scoren op de meeste vragen slechter dan vmbo-leerlingen en deelnemers op niveau 4 scoren de meeste vragen slechter of gelijk aan leerlingen van het vmbo. Bij havoleerlingen wordt in de meeste gevallen geen verschil gevonden met de vmbo-leerlingen

Topics: Letteren, leesvaardigheid, mbo, havo
Year: 2008
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/31536
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.