Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Twee jaar na de KPV; een onderzoek naar de doorwerking van het leerproces van de KPV in de praktijk

By Alice Nap-Schumacher

Abstract

In deze scriptie is het onderzoek beschreven naar hoe het leerproces van de Klinische Pastorale Vorming (KPV) doorwerkt in het leven en werk van degene die de KPV training heeft gevolgd. De KPV heeft zijn oorsprong in Clinical Pastoral Training (CPT) die in Amerika door Anton Boisen (1876-1965) is opgezet. In het begin van de jaren ‘60 is de KPV door dr. W. Zijlstra in Nederland geïntroduceerd. In 1963 startte de eerste training in Leidschendam. In de beginjaren van de KPV heeft deze training zich op een andere manier ontwikkeld dan de CPT. De KPV is een post-doctorale opleiding voor pastores, waarbij de trainees drie aaneengesloten maanden intern wonen. De trainee is in die periode vrijgesteld van zijn eigen werk als pastor, priester of predikant. In deze drie maanden volgt de trainee colleges rond pastorale en psychologische onderwerpen. Daarnaast is hij in die drie maanden verantwoorderlijk voor een patiënten-afdeling uit het ziekenhuis of de instelling waar hij de training volgt. Een belangrijk onderdeel van de KPV is het groepswerk en groepsgesprek. Tijdens het groepsgesprek worden alle onderwerpen en ervaringen die tijdens de KPV-training aan de orde komen besproken. Het doel van de KPV is dat de pastor na de training een betere pastor is geworden; dat hij datgene wat hij geleerd en ervaren heeft in die drie maanden in zijn werk kan integreren.\ud \ud Na drie maanden van intensieve studie en training gaat de trainee terug naar zijn werk. Ik heb onderzocht wat de invloed is van de drie maanden KPV-training op het werk en leven van de trainee. Wat van hetgeen hij geleerd heeft in die drie maanden krijgt een vervolgd in de zijn leven en werk daarna? Aan mijn onderzoek hebben twee personen meegewerkt die in het begin van 2002 de KPV in Nijmegen hebben gevolgd. Mijn onderzoek strekt zich uit over een periode tot twee jaar na het einde van de KPV (tot mei 2004). \ud \ud Doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in hoe het leerproces van de KPV doorwerkt in de praktijk. Deze doelstelling is vertaald in de volgende onderzoeksvragen:\ud 1. Hoe heeft het leerproces –zichtbaar in de ZKM-afnames- zich twee jaar na afloop van de KPV ontwikkeld?\ud 2. Hoe werkt het leerproces in de KPV volgens de trainee door in het dagelijks professioneel handelen?\ud 3. Zijn de resultaten van de Zelfconfrontatie Methode voldoende om zicht te krijgen op het leerproces in de Klinisch Pastorale Vorming?\ud \ud Bij het beantwoorden van de eerste vraag gebruik ik de Zelfconfrontatie Methode (ZKM) van Hermans. Deze methode is gebaseerd op de waarderingstheorie (ook ontwikkeld door Hermans) en bedoeld om te verhelderen op welke manier de waardering van gebeurtenissen van invloed zijn op iemands leven. Bij de KPV in Nijmegen is deze methode ingezet om te helpen de professionele biografie van de trainee boven tafel te krijgen. De tweede vraag is beantwoord aan de hand van een interview dat ik twee jaar na afloop van de KPV met de betreffende personen gehouden heb. De laatste vraag is opgekomen uit het onderzoek en is bedoeld als een evaluatie van mijn onderzoeksmethode. \ud \ud In mijn onderzoek concludeer ik dat beide personen twee jaar na de KPV-training beter functioneren als pastor. Het leerproces heeft zich voor beiden positief ontwikkeld. Beiden hebben zichzelf beter leren kennen, zijn beter gaan communiceren en hebben meer helder gekregen waar belemmeringen voor werk en leven liggen. Bij de ene persoon is er sprake van de door de KPV gewenste attitude-verandering. Bij de ander lijkt er een begin gemaakt met dit, door de KPV beoogde, proces.\ud De personen zijn zelf ook erg positief over de door hun doorgemaakte ontwikkeling.\ud Met betrekking tot de laatste onderzoeksvraag kan ik stellen dat ik zicht heb gekregen op de beide leerpocessen van de personen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. De uitkomsten van de ZKM methode gaven veel informatie over het leerproces van de betreffende trainee tijdens (en na) de KPV

Topics: Godgeleerdheid, KPV, ZKM, leerproces, praktijk
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/27532
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.