Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Internationale contracten: kennisgeving van algemene voorwaarden gewenst

By E.H. Hondius

Abstract

In 1992 werd in Nederland een wettelijke regeling inzake algemene voorwaarden\ud van kracht.1 De regeling maakt deel uit van het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat op\ud l januari van dat jaar in werking trad. De nieuwe regeling maakte geen deel uit\ud van het oorspronkelijke ontwerp van Meijers of het driemanschap dat na hem\ud kwam. Eerst eind jaren zeventig kwam de gedachte op om voor consumententransacties\ud - binnen het Burgerlijk Wetboek - een bijzondere bescherming in het\ud leven te roepen. De regeling inzake algemene voorwaarden is daar, met die voor\ud de consumentenkoop, de belangrijkste uiting van. Zoals wel vaker geschiedt,\ud vormde de consumentenbeweging een katalysator om ook in het gemene recht\ud hervormingen aan te brengen. Op het punt van de algemene voorwaarden\ud gebeurde dit door de hoofdpunten van de regeling mede op transacties tussen\ud ondernemers van toepassing te verklaren. De latere Europese richtlijn oneerlijke\ud contractsbedingen verplicht hier niet toe: deze is uitsluitend op consumententransacties\ud van toepassing

Topics: Rechtsgeleerdheid
Year: 2006
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/22920
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.