Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Deductie, ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : behelsende een waerachtich ende grondich bericht van de fondamenten der regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden ... ingestelt ende dienende tot justificatie van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, raeckende 't employ vanden Heere Prince van Oraigne ... op den vierden Mey 1654 ghepasseert ...

By Johan de (1625-1672) Witt
Topics: Miscellaneous, Diversen
Publisher: Wouw, Hillebrant Jacobsz van
Year: 1654
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/22745
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.