Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Van communicatieonderwijs tot consult: arts-patiënt communicatie in theorie en praktijk

By Annemiek van de Burgt

Abstract

Deze scriptie is een verslag van mijn masterproject, bestaande uit een literatuuronderzoek naar arts-patiënt communicatie en een praktijkgericht onderzoek naar patiëntgerichte medische communicatie. Met het uitvoeren van dit onderzoek is getracht een beeld te schetsen van de verhouding tussen arts-patiënt communicatie in theorie, en in de praktijk. Welke gesprekstechnieken leren artsen in opleiding toe te passen in gesprekken met patiënten? In hoeverre worden deze gesprekstechnieken in de praktijk daadwerkelijk toegepast? En hoe waarderen artsen en patiënten de medische conversatie - en specifiek de al dan niet toegepaste gesprekstechnieken - in de praktijk? Aan de hand van leerboeken uit het communicatieonderwijs voor studenten geneeskunde en 24 geobserveerde en geanalyseerde gesprekken tussen arts-assistenten en patiënten op de mammapolikliniek van het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) te Rotterdam, wordt antwoord gegeven op deze vragen. \ud \ud Op basis van de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek op de mammapoli van het Sint Franciscus Gasthuis kan geconcludeerd worden dat de gesprekken tussen de artsen en patiënten over het algemeen patiëntgericht zijn. Door patiëntgerichte gesprekstechnieken in te zetten, spelen de artsen in op de cognitieve en affectieve behoeften van de patiënten. Door het gesprek te structureren, medische informatie te geven en psychosociale vragen te stellen, spelen de artsen in op de eerste behoefte van de patiënten en leveren zij met instrumenteel gedrag een bijdrage aan de kwaliteit van het consult. Door aandacht te besteden aan de gevoelens en emoties van de patiënt en oogcontact te maken met de patiënt, spelen de artsen met affectief gedrag in op de tweede behoefte van de patiënt en leveren zo een bijdrage aan de kwaliteit van het consult. \ud \ud De communicatie tussen de arts-assistenten en de patiënten op de mammapoli is echter nog niet optimaal. Ten eerste laten de arts-assistenten een aantal patiëntgerichte gesprekstechnieken, zoals het stellen van startvragen, samenvatten en het controleren van de voorkennis van de patiënt, nog onbenut. Ten tweede passen de arts-assistenten een aantal gesprekstechnieken toe waarmee zij de patiënt participatie kunnen beperken en de patiënten op negatieve wijze kunnen beïnvloeden, zoals het stellen van suggestieve vragen en meerkeuzevragen.\ud \ud De waarderingen die de patiënten en de arts-assistenten aan de gesprekken toekenden, zijn grotendeels positief. Zowel de patiënten als de arts-assistenten waarderen de gevoerde consulten positief tot zeer positief, de patiënten gaven enkel een hoger rapportcijfer dan de arts-assistenten. \ud De tevredenheid van de artsen is positief gerelateerd het bespreken van de structuur van het gesprek met de patiënt, expliciete vragen beantwoorden, informatie herhalen, vervolgafspraken maken en aandacht voor de gevoelens en emoties van de patiënten. Daar staat tegenover dat 3 van de 5 artsen ontevreden waren over de consultduur van één van de door hen gevoerde gesprekken. De tevredenheid van de patiënten is positief gerelateerd aan de structuur van het gesprek bespreken en oogcontact tijdens het luisteren en tijdens het spreken

Topics: Letteren, Arts-patiënt communicatie, Patiëntgerichtheid, Communicatieonderwijs, Gesprekstechnieken
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/23240
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.