Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Het beoordelen van stelvaardigheid: het nut van structuurbeoordelingsankers onderzocht

By Henriette Karamat-Ali

Abstract

Uit onderzoek (Donatz, Sanders & Van den Bergh, 2004) blijkt dat het mogelijk is om een schrijfopdracht te ontwikkelen die met een correctiemodel nagekeken kan worden dat vooral coherentie - en structuurcriteria bevat. Docenten Nederlands uit het voortgezet onderwijs blijken goed met dit model uit de voeten te kunnen. \ud \ud Dit suggereert dat docenten daadwerkelijk iets hebben aan de inzichten binnen het schrijfonderwijs. De nieuwe inzichten bewerkstelligen een beter begrip van de relatie tussen schrijfprocessen, tekststructuur en tekstkwaliteit en versterken de relatie tussen de academische taalbeheersing en het onderwijswerkveld.\ud \ud Aan het eind van ons onderzoek hopen we een antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre structuurbeoordelingsankers een oplossing kunnen bieden voor de gebrekkige betrouwbaarheid en voor de gebrekkige validiteit van stelvaardigheid. \ud \ud Wij hebben de hoop dat men, mede op basis van de uitkomsten van ons onderzoek, talige en tekstuele kenmerken (globale en lokale coherentie) meer van invloed laat zijn op de totstandkoming van het eindcijfer dan dat nu het geval is en dat oppervlakkige kenmerken (stijl, spelling, woordkeus) in dit kader aan waarde zullen inboeten

Topics: Letteren, Schrijfonderwijs Nederlands
Year: 2006
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/23239
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.