Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Maakbaar verleden. Heldencultus, voorouderverering en tombecultus in de Argolis in de ijzertijd

By S.E. Swier

Abstract

In deze masterthesis wordt een antwoored gegeven op volgende vraag: Hoe werden Myceense oudheden in de Argolis door de Grieken in de vroege ijzertijd en later, de archaïsche periode, gebruikt in de vorming van hun identiteit? Hoe gebruikten heersers het verleden om hun macht te legitimeren? Er zal aandacht worden besteed aan de relatie tussen religie en politiek, vanaf de Myceense tot de archaïsche periode. In deze context zullen de verschillende culten die plaatsvonden bij de Myceense resten worden toegelicht, te beginnen met de heldencultus. Hierop volgen de voorouderverering en de tombecultus. \ud De focus zal liggen op de Peloponnesos, in het bijzonder op de Argolis, omdat hier de belangrijkste voorbeelden van heldenculten, voorouderverering en tombeculten te vinden zijn. In de loop van het betoog zal echter duidelijk worden dat deze verschijnselen zich niet beperken tot het schiereiland, maar ook voor andere delen van Griekenland van toepassing zijn

Topics: Letteren, Bronstijd, Heldencultus, Tombecultus, Voorouderverering
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/25612
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.