Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ligt het altijd aan de website?

By Klara Jostmeijer

Abstract

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar twee factoren die de beoordeling van\ud gebruikers van gemeentelijke websites zouden kunnen beïnvloeden, namelijk ‘locus of\ud control’ en het ‘halo-effect’. De manier waarop succes en mislukking worden\ud toegeschreven, speelt hierbij een grote rol. De hoofdvraag luidde:\ud ‘In hoeverre beïnvloeden ‘locus of control’ en het ‘halo-effect’ de attributie van succes en\ud mislukking, en heeft deze attributie invloed op de oordelen van gebruikers van\ud gemeentelijke websites?’\ud Uit de resultaten van het onderzoek bleek een hoofdpatroon voor de attributie van succes\ud en mislukking. In alle gevallen werden succes en mislukking aan de website\ud toegeschreven. Persoonlijkheidskenmerken en de kwaliteit van de website leken hier\ud nauwelijks invloed op uit te oefenen. Wel bleken de resultaten van de gevonden\ud interactie-effecten in de richting van de ‘locus of control’-theorie en het halo-effect te\ud wijzen. De ‘locus of control’-theorie bleek alleen op te gaan voor moeilijke situaties,\ud aangezien intern georiënteerde mensen falen meer aan zichzelf toewezen en extern\ud georiënteerde mensen falen meer aan de website toeschreven. Ook bleek dat men bij\ud een goede website succes meer aan de site toeschrijft en falen meer aan zichzelf, terwijl\ud men bij een slechte website succes meer aan zichzelf toeschrijft en falen meer aan de\ud website. Deze effecten hadden geen invloed op de oordelen van gebruikers van\ud gemeentelijke websites. In alle gevallen werden de websites bij makkelijke taken positief\ud beoordeeld, en bij moeilijke taken negatief. Dit met uitzondering van het niveau\ud vormgeving en de dimensie snelheid, hierop scoorden de websites bij moeilijke en\ud makkelijke taken even hoog

Topics: Letteren, locus of control, webevaluatie, halo effect
Year: 2007
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/25630
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.