De erfenis van postmoderne tentoonstellingsmakers ; het nieuwe tentoonstellen na Szeemann, Hoet en Fuchs

Abstract

Het nieuwe tentoonstellen na de postmoderne pioniers op tentoonstellingsgebied Harald Szeemann, Jan Hoet en Rudi Fuchs. Het erfgoed van deze pioniers wordt afgezet tegen het educatieve aanbod voor opkomende tentoonstellingsmakers heden ten dage. Bovendien wordt de kwaliteit van het aanbod kritisch beoordeeld

Similar works

This paper was published in Utrecht University Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.