Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Kennis of vaardigheden : een schijndiscussie

By J.M. Praamsma

Abstract

In Geografie Educatief van het eerste kwartaal van dit jaar is een oude discussie nieuw leven ingeblazen: moet de aardrijkskundeles gericht zijn op kennis of op vaardigheden, op thema’s of op regio’s? Onderwijsvernieuwers, die nadruk leggen op thema’s & vaardigheden, staan tegenover de meer behoudende tegenstroom die aandacht blijft vragen voor kennis van regio’s. Tot een constructieve dialoog tussen beide partijen wil het maar niet komen. Maar zijn kennis en regio’s enerzijds en vaardigheden en thema’s anderzijds wel elkaars tegengestelden? En moet de ‘tegenstroom’, die zich richt op ‘regionale kennis’, zich zo in het defensief gedrongen voelen

Topics: Sociale Wetenschappen, Sociale Geografie & Planologie, Wijsbegeerte, Praamsma, leertheorie, leerpsychologie, onderwijs, onderwijsvernieuwing, onderwijsgeschiedenis, onderwijskunde, didactiek, didaktiek, school, leerplan, leren, onderwijzen, aardrijkskunde, schoolaardrijkskunde, aardrijkskundeonderwijs, geografie, regionale geografie, fysische geografie, onderwijsgeografie, sociale geografie, kennistheorie, wetenschapsfilosofie,, epistemologie, filosofie
Year: 2000
OAI identifier: oai:dspace.library.uu.nl:1874/1800
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://dspace.library.uu.nl:80... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.