thesis
oaioai:repozitorij.fsb.hr:1481

Utjecaj tehnoloških parametara na zaštitna svojstva vodorazrjedivih premaza

Abstract

U današnje vrijeme korozijsko djelovanje je jedan od ključnih faktora u ekonomskom, sigurnosnom i ekološkom aspektu, čime je poraslo zanimanje za ovu problematiku i moguća rješenja smanjenja korozijskog djelovanja primjenom neke od metoda površinske zaštite. Negativna strana je ta što se postupci površinske zaštite provode primjenom tvari koje su nerijetko štetne za čovjeka i okoliš. Suvremena rješenja su ekološki prihvatljivi vodorazrjedivi premazi za zaštitu od korozije. Njihov razvoj i sve veća primjena posebno su intenzivirani zbog zakonskih odredbi koje ograničavaju emisiju hlapivih organskih otapala u okoliš. Ipak, šira primjena je još uvijek izostala, a prvenstveno zbog, u prošlosti slabijih, a danas nedovoljno poznatih zaštitnih karakteristika. Za uvođenje i širu primjenu vodorazrjedivih premaza ključno je što bolje poznavanje njihovih zaštitnih svojstava i ograničenja u primjeni, čime bi se osigurala zaštita od korozije bez pojave grešaka. U cilju proširenja dosadašnjih saznanja, u doktorskom radu su istražena svojstva i ponašanje vodorazrjedivih premaza kod različitih temperatura sušenja, kod nanošenja u debelom sloju te je posebno istražena učinkovitost zaštite vodorazrjedivim sustavima premaza. Kako bi se rezultati istraživanja vodorazrjedivih premaza lakše interpretirali, istraživanja su usporedno provedena i na premazima na bazi otapala koji se danas uspješno primjenjuju za zaštitu od korozije. Za istraživanja su korištene znanstvene polarizacijske elektrokemijske metode, ispitivanja elektrokemijskom impedancijskom spektroskopijom te ubrzana korozijska ispitivanja u komorama. Učinkovitost sustava premaza na djelovanje primorske atmosfere u uvjetima cikličkog močenja površine je ispitana naizmjeničnim uranjanjem. Sušenje premaza je istraženo periodičkim praćenjem tvrdoće i drugih fizikalnih svojstva premaza te mjerenjem vremena sušenja uređajem „drying recorder“. Svojstva sloja kod različitih temperatura sušenja te nanošenja u debelom sloju su promatrana na pretražnom elektronskom mikroskopu. \Nakon izučavanja literature, završetka svih predviđenih ispitivanja, te analize rezultata i rasprave dat je zaključak istraživanja. Rezultati istraživanja predstavljaju doprinos u poznavanju zaštitnih svojstva i mehanizma otvrdnjavanja vodorazrjedivih premaza kod različitih uvjeta sušenja te se mogu izravno primijeniti kao smjernice za pravilnu uporabu vodorazrjedivih premaza, a kako bi se ostvarila potrebna kvaliteta zaštite od korozije uz smanjenje štetnog utjecaja na radnu okolinu

Similar works

Full text

thumbnail-image

FAMENA Repository

Provided a free PDF
oaioai:repozitorij.fsb.hr:1481Last time updated on 5/14/2016View original full text link

This paper was published in FAMENA Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.