Article thumbnail

Blanqueig de paper reciclat mitjançant ozó i mètodes biotecnològics

By Alejandro Bosch del Río

Abstract

Aquest treball s’emmarca dins d’una de les línies d’investigació del grup de recerca en Enginyeria Paperera (CELBIOTECH) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa encaminada a l’estudi i optimització del procés de blanqueig de paper reciclat mitjançant ozó i mètodes biotecnològics. Un dels principals problemes amb el qual ens trobem alhora d’utilitzar com a matèria prima fibres reciclades procedents de la desintegració de papers acolorits és el desconeixement sobre els colorants que s’han fet servir en la seva fabricació. Per determinar l’eficàcia de les seqüències d’eliminació de color, es comparen els paràmetres adients obtinguts en la mesura de les propietats òptiques dels fulls ja que els colorants mostren una gran varietat en la seva estructura química. En una primera fase del treball s’apliquen diversos mètodes biotecnològics (etapes enzimàtiques) i agents químics de blanqueig, com l’ozó, a la fibra reciclada vermella per determinar la seva major o menor eficàcia per eliminar el color de la pasta de cada etapa. Aquesta caracterització s’ha dut a terme amb la mesura de les propietats òptiques i mecàniques per tal de seleccionar la seqüència òptima de les etapes enzimàtiques i els agents químics de blanqueig que s’aplica a la resta de fibres reciclades de diferents colors. Un cop determinada la seqüència òptima, la qual combina una etapa enzimàtica amb el sistema lacasa-mediador, peròxid d’hidrogen, ozó i hidrosuldit sòdic, s’aplica a les fibres reciclades de color vermell, groc i negre per veure l’eficàcia de la seqüència bioquímica d’eliminació de color seleccionada anteriorment. Un cop realitzat l’estudi de les propietats òptiques i mecàniques dels diferents fulls, es realitzen assajos d’envelliment als fulls on s’han aplicat la seqüència bioquímica de blanqueig amb l’objectiu de determinar si aquests fulls tenen unes propietats òptiques estables al llarg del temps. Per últim, s’aplica la seqüència bioquímica de blanqueig seleccionada a una pasta formada per la barreja de fibres reciclades de diferents colors (blau, groc, verd i vermell) juntament amb fibra reciclada blanca. Aquesta barreja està formada en un 50% amb les fibres reciclades dels colors mencionats anteriorment i l’altre 50%, amb la fibra reciclada blanca; ja que aquesta barreja s’aproxima a la realitat del reciclatge industrial. Un cop aplicada la seqüència bioquímica òptima es realitza un estudi de les propietats òptiques i mecàniques com s’ha dut a terme anteriorment i, finalment, es realitzen els assajos d’envelliment per determinar si les propietats òptiques varien o no al llarg del temps

Topics: Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria paperera::Pasta paperera::Blanqueig de pastes, Biotechnology, Waste paper -- Recycling, Oxygen --Industrial applications, Biotecnologia, Paper -- Reciclatge, Oxigen -- Aplicacions industrials
Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
Year: 2016
OAI identifier: oai:upcommons.upc.edu:2117/187161
Provided by: UPCommons
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/2117/187... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.