Article thumbnail
Location of Repository

The effect of more profitable use of the building at the same replacement value for land value

By Dana Siblíková

Abstract

The aim of this paper is to point out to what extent is the amount of revenue the building cost of the land on which the building stands . To introduce the possibility of finding land prices of the total contract price in the purchase agreement using the class position , evaluate whether the cost of land corresponds to its applicability , especially on income property types . Analyze whether it is overpriced or undervalued property. In the evaluation of the land is to be considered the best use , unless the construction land is not worth building . Accent problems in the valuation of building land can occur , the solutions can not become the template for the valuation of each building land , but only an opportunity to grasp properly the problem of each individual building plot. The basis of the method of positional classes is evidence that the value of land for the construction stands on a quite specific relationship to the total value of the property , as well as the proceeds from the lease.Abstrakt anglicky. (Použít styl „Abstrakt a KS“)Záměrem příspěvku je upozornit na to, do jaké míry ovlivňuje výše výnosů z budovy cenu pozemku na němž tato budova stojí. Uvést možnosti zjištění ceny pozemků ze smluvní celkové ceny v kupní smlouvě pomocí metody třídy polohy, vyhodnocení zda cena pozemku odpovídá jeho využitelnosti, především u výnosových typů nemovitostí. Analyzovat, zda se jedná o předražený či podhodnocený pozemek. Při hodnocení pozemku je třeba zvažovat jeho nejlepší využití, pakliže na stavebním pozemku nestojí stavba. Zdůraznit problémy, které u oceňování stavebního pozemku mohou nastat, jejich řešení se nemůže stát šablonou pro ocenění každého stavebního pozemku, nýbrž pouze příležitostí správně uchopit problém každého jednotlivého stavebního pozemku. Základem metody polohových tříd je poznatek, že hodnota půdy pro výstavbu stojí na zcela určité relaci jak k celkové hodnotě nemovitosti, tak také na výnosu z nájmu

Topics: percentage of land revenue from the lease, the replacement value of the building, capital, total value of awarded property, procentuální podíl pozemku, výnos z nájmu, reprodukční hodnota stavby, vložený kapitál, celková hodnota oceněných nemovitostí
Publisher: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.vutbr.cz:11012/42845

Suggested articles

Citations

  1. (2000). 690-2 (01 0197) Informace a dokumentace. Bibliografické citace - Část 2 : Elektronické dokumenty nebo jejich části. Český normalizační institut,
  2. (2005). Medzinárodné ohodnocovacie štandardy. 6. vyd. Bratislava: Slovenská Asociácia Ekonomických Znalcov,
  3. (1998). Zjištění poměru ceny pozemků a ceny staveb ze smluvní ceny pro Naegeliho metodu třídy polohy. Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.