Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Iz znanosti in stroke geodetsko podprta prenova grafičnega dela zemljiškega katastra : The renovation of the land cadastre’s graphical part based on surveying principles

By Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan and Radoš Šumrada

Abstract

Položajna natančnost zemljiškokatastrskega prikaza (ZKP) kot enega od temeljnih elementov kakovosti zbirk prostorskih podatkov je v Republiki Sloveniji pereča tema. Ob pritisku institucionalnih in drugih uporabnikov se je Geodetska uprava Republike Slovenije odločila za uvajanje izboljšav. Na Oddelku za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo ob tej pobudi ustanovili skupino, ki je začela natančneje preskušati tako imenovano membransko metodo. Najprej smo začeli razvijati programski modul za metodo končnih elementov in geodetske izravnave, zatem pa smo za namen testiranja uporabili tržno različico nemškega proizvajalca. Z uporabo membranske metode in vključitvijo domeritev je mogoče učinkovito izboljšati homogenost položajne natančnosti ZKP, če se pri tem nedvoumno uporabljajo osnovna načela geodetske stroke (metode koordinatne geometrije, topologija, izravnava, zakon o prenosu pogreškov itd.). Prispevek je namenjen bolj prikazu obstoječih in mogočih metod izboljšave položajne natančnosti ZKP kot pa predstavitvi rezultatov naših prvih raziskav ; The positional accuracy of the land cadastral index map (a graphical presentation termed ‘ZKP’), as one of the basic elements of spatial database quality, is a topic of on-going interest in the Republic of Slovenia. Mainly due to the pressures of institutional and other users of these data, the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia has decided to implement improvements. At the Department of Geodesy, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana, a working group was established in order to analyse and test in particular the so-called membrane method for this purpose. At the beginning, we started to develop our own program for the finite element method of geodetic adjustments, and then we continued to test the commercial solution of German provider. The membrane method, together with additional measurements, provides the possibility for an effective improvement of the heterogeneity of land cadastral graphical presentation (ZKP), where the basic principles of geodesy must be strongly respected (methods of the coordinate geometry, topology, adjustments, error propagation law, etc.). This article is meant to introduce existing and possible solutions for the improvements of the positional accuracy of the ZKP and not to present the results of our first research

Topics: land cadastre, cadastral map, land cadastre index map, homogenization, membrane method, zemljiški kataster, katastrski načrt, zemljiškokatastrski prikaz (ZKP), homogenizacija, membranska metoda, LCC:Geodesy, LCC:QB275-343, LCC:Astronomy, LCC:QB1-991, LCC:Science, LCC:Q, DOAJ:Astronomy (General), DOAJ:Physics and Astronomy, LCC:Mathematical geography. Cartography, LCC:GA1-1776, LCC:Geography. Anthropology. Recreation, LCC:G, DOAJ:Geography, DOAJ:Earth and Environmental Sciences
Publisher: Association of Surveyors of Slovenia
Year: 2011
OAI identifier: oai:doaj.org/article:31235fa958c5498cbd70e43b5c49bfd1
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://doaj.org/search?source=... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.