Article thumbnail

The Stories of Hüseyin Su in the Context of Poetic Reflections

By Mahfuz Zariç

Abstract

Edebî eserlerde türler arası etkileşim tartışılagelen bir konudur. Roman ile şiir arasında konumlandırılabilen öykü türünde de şiire ait bazı dil ve yapı özellikleri bulunmaktadır. Bu bağlamda Hüseyin Su öykülerini ele aldığımızda bu metinlerde şiirsel olarak nitelendirilebilecek "devrik cümlelerin, eksiltili cümlelerin, kısa cümle yapısının, ikilemelerin, sıfatların, zarfların, masal dilinin ritmik unsurlarının, şairane üslubun: somutlamalar, benzetmeler ve kişileştirmelerle elde edilen imgelerin: leitmotivlerin, simgelerin, zıtlıkların, mahlas gibi kullanılan öykü adlarının, secilerin, nidaların: şiirsel mısra yapısının, şekil-konu uyarlamalarının, türkü elerinin ve şiir parçalarının" estetik bütünlük içinde kullanıldığı görülmektedir. Bu şiirsel unsurlar "dil-üslup unsurları, söz sanatı niteliğindeki unsurlar ve şekilsel unsurlar" olmak üzere üç ara başlık altında toplanabilirler. Bu çalışmamızda Hüseyin Su öykülerindeki bu türden şiirsel unsurların metinleri öykü olmaktan uzaklaştırmadığı gibi öyküleri zenginleştirdiği gözlemlenmiştir

Topics: Hüseyin Su, Öykü, Şiirsellik, İmgeler, Üslup
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2010
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3812
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/38... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.