Article thumbnail

Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

By Cemil Yücel, Zekerya Batur and Cüneyt Akar

Abstract

Bu çalışma; ilköğretim 8. sınıf öğretmenlerinin Türkçe programında yer alan hedeflere ne derecede önem verdiklerine ve öğrencilerin bu hedefleri ne düzeyde kazanabildiklerine yönelik görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, dilbilgisi becerileri ile ilgili hedeflerle sınırlandırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak likert tipi bir anket kullanılmıştır.The aim of this study is to determine the degree of Turkish language teachers’ opinions of the importance of course objectives and the level of accomplishment of course objectives by students. The data is gathered via a likert type instrument

Topics: Türkçe Programı, Dilbilgisi, Hedef
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2004
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3405
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/34... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.