Article thumbnail

Investigation of Liquid Level Sensors and an Application: Water Level Measurement

By Mehmet YUMURTACI and İsmail YABANOVA

Abstract

Günlük yaşamda farklı alanlarda durağan veya hareketli durumlarda sıvı seviyesinin ölçümünün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sıvının türüne, hassasiyete ve maliyete göre temaslı/temassız sensörler kullanılabilir. Bu çalışmada sıvı seviye ölçümünde kullanılan ultrasonik sensör, kapasitif sensör, diferansiyel basınç transdüseri, kızılötesi sensör ve dikey hareketli şamandıranın çalışma prensipleri incelenmiştir. Örnek bir uygulama olarak silindire yakın bir şekle sahip bir kaptaki su seviyesinin ölçüm işlemi sensörler ile gerçekleştirilmiştir. Kaptaki farklı seviyelerde gerçekleştirilen ölçümlerde gerçek su seviyesine yakın değerler sensörlerden okunmuştur. Sensör seçiminde temaslı /temassız, sürekli/ayrık zamanlı veri alma gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Sensörün çalıştığı ortamın sıcaklığı gibi parametrelerin göz ardı edilmesi ölçüm hatasının artmasına neden olmaktadır. Sensörlerin kalibrasyonunun doğru yapılması ölçme hatalarının azalmasını sağlayacaktır.The measurement of liquid level in stable or moving conditions must be performed correctly at different areas of daily life. In according to liquid type, sensitivity and cost, contact/contactless sensors may be used. In this study, the working principles of ultrasonic sensor, capacitive sensor, differential pressure transducer, infrared sensor and vertical moving float which are used in liquid level measurement were examined. Measurement of water level in a container which is similar to cylindrical shape was carried out by sensors as a sample application. Values which are closed to the actual water level were read by sensors as a result of measurement in different levels of the container. Factors such as contact/contactless, receiving data continuously/discrete-time are taken into account in the selection of sensor. Ignoring parameters such as the environment temperature at which sensors work, causes to increase in measurement error. Accurate calibration of the sensors will provide to reduce the measurement errors

Topics: Seviye sensörleri, Transdüser, Transmitter, Mesafe ölçümü
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2018
DOI identifier: 10.5578/fmbd.66798
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/4873
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://fenbildergi.aku.edu.tr/... (external link)
  • http://hdl.handle.net/11630/48... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.