Article thumbnail

The Relations Between Climatic Parameters and Salt Production in Acigöl

By Mehmet Ali Özdemir

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’nin Tuz Gölü’nden sonra en büyük tuz üretim sahalarından biri olan playa karakterli Acıgöl’de iklim parametreleri ile tuz üretimi arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Acıgöl’de, klimatik parametreler ile tuz üretimi arasında sıkı ilişkilerin olduğu ve tuz üretimi açısından büyük önem taşıdığı görülmüştür. İlk bakışta verimsiz çorak bir arazi görünümünde olan Acıgöl, tuz üretiminin yanı sıra, çevresindeki mera alanlarının varlığına bağlı olarak hayvancılık açısından önemli bir prodüktif alandır. Havzadaki tuz üretimi gelişen teknoloji ve iklimdeki kuraklaşma ile birlikte düzenli olarak artmıştır. Havzada üç tuz üretim tesisi bulunmakta olup, tuz üretimi 2008 yılında 300,000 tonu aşmış durumdadır. Özellikle sodyum sülfat üretiminde havza dünyada 6. sırada yer almaktadır. Acıgöl’de tuz, sodyum sülfat ve diğer türev üretimlerin 2008 yılındaki toplam cirosu 100 milyon TL’yi bulmuştur. Havzada yaşayan nüfusun önemli geçim kaynağını oluşturan tuz üretimi, gerek yöre ekonomisine gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.The aim of this study is to state the relations between climatic parameters and salt production in Acigöl, which is one of the biggest salt production areas of Turkey, after The Lake Tuz. It is seen that the relations between climatic parameters and salt production exist and these relations are very important in Acigol. Acigöl, which seems to us an unproductive barren land at first glance, is an important productive area, as well as salt production. Because of developed technology and arid climatic conditions, salt production increased steadily in the basin. Three salt production plants exist in the basin and salt production reached to 300,000 ton/per year . The basin takes place in the sixth sequence in terms of sodium-sulphate production in the world. Total endorsement of salt, sodiumsulphate and the others in Acigol in 2008 reached to 100 million TL. Salt production, which is important for the people in the basin in economic sense, provides important contributions for country’ economy as well as local economy

Topics: Acıgöl, Tuz, Klimatik Parametre, Üretim Devresi, İklim Periyodu
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Year: 2010
OAI identifier: oai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/3834
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/11630/38... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.