Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Midis luminizmit dhe romantizmit: mendimi politik i Rilindjes shqiptare

By Lea Ypi

Abstract

Shpesh prejardhja konceptuale e së ashtuquajturës Rilindje Shqiptare lidhet me ndikimin që patën idetë e Romantizmit perëndimor mbi lëvizjet nacionaliste ballkanike. Në të kundërt, ky studim analizon tiparet kulturore dhe politike të Shqipërisë së asaj kohe dhe sugjeron që kjo fazë e historisë intelektuale shqiptare mund të shpjegohet më mirë me anë të kategorive të Iluminizmit. Ai përqendrohet mbi rolin ideologjik që luante kritika ndaj besimit fetar dhe mbi një projekt kulturor e politik rrënjët e së cilit gjenden në traditën iluministe. Studimi nënvizon që koncepte iluministe të tilla si autokritika racionale dhe teleologjia edukative mund të ndihmojnë për të kuptuar më mirë veçoritë e Rilindjes në krahasim me vendet e tjera ballkanike e për të na dhënë një përshkrim më të saktë të rrethanave të krjimit të shtetit modern shqiptar

Topics: DR Balkan Peninsula, JC Political theory
Publisher: Universiteti Europian i Tiranës, Revistë Shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale
Year: 2008
OAI identifier: oai:eprints.lse.ac.uk:38614
Provided by: LSE Research Online
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://revistapolis.com/ (external link)
  • http://eprints.lse.ac.uk/38614... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.