Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Approved by

By Camilla Brekke, Automatisk Bildeanalyse and Populærvitenskaplig Sammendrag

Abstract

Utslipp av oljesøl i havet fra skip i internasjonale farvann er et alvorlig miljøproblem. Bevist dumping av olje skyldes ofte at skipene ikke tar seg råd og tid til å levere restavfallet i havn. Arbeidet presentert i avhandlingen kan føre til bedre overvåking av havområdene med hensyn på oljeforurensing. Satellitter med Synthetic Aperturer Radar (SAR) sensorer blir brukt til observasjon av jorden, såkalt fjernmåling. Det kan gjøres SAR opptak uavhengig av vær- og lysforhold. Oljesøl er ofte synlig på havoverflata i SAR bilder. SAR egner seg spesielt godt som et kostnadseffektivt verktøy for overvåking av oljeforurensing over store havområder. I tillegg til at havområdene som skal overvåkes er store, kommer det stadig flere SAR satellitter i bane rundt jorda. SAR bildene dekker ofte flere tusen kvadrat kilometer. Dette gir gode dekningsmuligheter, men også store mengder data som skal analyseres. Ressurskrevende manuelle analysemetoder av SAR bildene blir ofte benyttet. En ønsker å automatisere analysen av disse bildene. Et operativt system vil kunne redusere analysetiden samt gi en indikasjon på hvilke posisjoner som bør prioriteres med hensyn på videre rapportering. En utfordring er å få automatiske system til å skille mellom faktiske oljesøl og andre fenomener som kan forveksles med olje i SAR bildene. Brekke har i sitt doktorgradsarbeid evaluert eksisterende metoder, samt utviklet nye metoder for automatisk å finne oljesøl i SAR bilder. Avhandlingen konkluderer med at automatiske metoder vil være et godt alternativ eller supplement til eksisterende manuelle metoder. FFI-rapport 2007/02391 3 Forord Denne rapporten inneholder en Dr. gradsavhandling som vil bli forsvart for graden Philosophiae Doctor (Ph.D) ved Institutt for informatikk ved det Matematiske og naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo (UIO) 18. januar 2008

Year: 2007
OAI identifier: oai:CiteSeerX.psu:10.1.1.134.9804
Provided by: CiteSeerX
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://citeseerx.ist.psu.edu/v... (external link)
  • http://rapporter.ffi.no/rappor... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.