Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Voorlichting aan hartchirurgische patiënten : een gerandomizeerd gecontroleerd interventie-onderzoek

By E.M.W.J. (Elisabeth) Utens

Abstract

This dissertation describes an experimental study into\ud information provision for patients undergoing cardiac surgery.\ud In the general introduction the reason for undertaking the study\ud is described. From 1980 until the end of 1987 a preoperative educational\ud programme had been offered to patients awaiting coronary\ud artery bypass surgery at the University Hospital in Rotterdam.\ud The underlying assumption was that information provision would\ud reduce anxiety and facilitate postoperative recovery, the more so\ud since it was assumed that reduction of anxiety was part of the\ud (psychological) recovery process. Lack of insight in the actual\ud effects of this existing educational programme was the reason for\ud the realization of the study. The aim of this prospective,\ud randomized and controlled clinical trial was to investigate the\ud psychological- and somatic/ medical effects of the educational\ud programme.De opbouw van het proefschrift is als volgt. Gezien de\ud vooronderstelling die aan het aanbieden van het voorlichtingsprogramma\ud ten grondslag lag, leek het zinvol om in de literatuur\ud na te gaan wat onder de begrippen patientenvoorlichting, angst en\ud (postoperatief) herstel verstaan wordt. Hiervan wordt respectievelijk\ud in hoofdstuk 1, 2 en 3, verslag gedaan. Hoofdstuk 4 geeft\ud een overzicht van de literatuur (tot media 1986) met betrekking\ud tot eerder verrichte onderzoeken naar de effectiviteit van\ud psychologische voorbereidingsinterventies op ingrijpende medische\ud procedures. De oorspronkelijke versie van dit hoofdstuk is reeds\ud eerder in artikelvorm gepubliceerd. Het voordee1 van dit\ud hoofdstuk is dat het als een afgerond geheel gelezen kan worden;\ud het heeft echter als nadeel dat enkele herhalingen voorkomen. In\ud de volgende hoofdstukken wordt het eigen onderzoek beschreven.\ud De methode van onderzoek wordt in hoofdstuk 5 beschreven. In\ud hoofdstuk 6 worden kenmerken van de steekproefpatienten\ud gepresenteerd. De resultaten van de effectmetingen ten aanzien\ud van het voorlichtingsprogramma komen in hoofdstuk 7 aan de orde.\ud In de discussie, hoofdstuk 8, wordt ingegaan op de betekenis van\ud de resultaten van het onderzoek. Tevens komen complicerende\ud factoren aan bod die de resultaten beinvloed kunnen hebben.\ud Verder worden enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek\ud gedaan

Topics: cardiac surgery, bypass, information provision for patients, anxieties, postoperative recovery, educational programme
Year: 1989
OAI identifier: oai:repub.eur.nl:50992

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.