Location of Repository

Penilaian prestasi dari perspektif pengurusan sumber manusia

By Ab. Aziz Yusof

Abstract

Buku ini disediakan khusus untuk pengurus dan kakitangan yang berkerja dalam jabatan kerajaan, swasta, badan-badan bukan kerajaan (NGOs), ahli-ahli akademik dan golongan profesional yang kerap kali berhadapan dengan permasalahan kesan daripada pelaksanaan penilaian prestasi. Buku ini juga perlu dibaca oleh pelajar-pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) yang mengambil disiplin pengurusan sumber manusia sebagai satu pengkhususan atau minor. Buku ini disediakan khusus\ud untuk pembaca bagi meningkatkan kefahaman mengenai aspek penilaian prestasi dan hubungannya dengan aktiviti pengurusan sumber manusia yang lain. Kefahaman pembaca dalam aspek ini akan membolehkan mereka membuat persediaan dalam melaksanakan penilaian prestasi dengan lebih berkesan

Topics: HF Commerce
Publisher: Penerbit Universiti Utara Malaysia
Year: 2004
OAI identifier: oai:repo.uum.edu.my:1487
Provided by: UUM Repository
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://lintas.uum.edu.my:8080/... (external link)
  • http://repo.uum.edu.my/1487/ (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.