Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Media Literacy in Times of Media Divides

By Kaja Žuran and Marko Ivanišin

Abstract

Živimo u postmodernom društvu, društvu znanja i participacije, u informacijskom društvu, a ponajprije u medijskom društvu. U takvom društvu, u kojem mediji zauzimaju dominantan položaj, nužno je zahtijevati razvoj „tradicionalnog” koncepta medijske pismenosti te ne ispuštati iz fokusa problem medijskog jaza (engl. media divide). Dva su razloga za to. Prvo, nalazimo se u dobu tehnološke revolucije i vrijeme je da razmislimo o značenju i funkcijama medija te o tome kako svakodnevno doživljavamo medije. Društvo se mora postaviti kao subjekt u odnosu s nametljivim medijima. Potrebno je naučiti kako se mediji mogu upotrijebiti za vlastitu korist i razvoj kreativnosti te ujedno biti kritičan i autonoman prema odabranom medijskom sadržaju. Drugo, kako je razvoj medija uvjetovan stalnim tehnološkim promjenama koje dovode do konvergencije, pojedinačno razumijevanje medija također se mora mijenjati tijekom vremena. U svrhu unapređenja individualnog shvaćanja medija pojedinac mora postati aktivan sudionik, a ne ostati pasivan potrošač medijskog sadržaja. Jedino na taj način možemo nadvladati medijsku podjelu između medijski pismenih i nepismenih pojedinaca te pretpostavljenu podjelu na one koji imaju formalno medijsko obrazovanje nasuprot onih koji ga nemaju.We live in a post-modern society, an information society, a society based around knowledge and participation, and above all in a media society. In a media culture where media holds a dominant position, we cannot overlook the emerging idea of a ‘media divide’ within the frame of media education, media literate individuals and the expansion of the traditional concept of media literacy. Firstly, we are in an era of technological revolution, and it is time to consider the meaning and function of media and how we experience it in our everyday life. Secondly, as a society we are subject to intense media invasion and we all need to learn how to use it to our benefit and apply a critical and autonomous perspective towards selecting media content. Otherwise the media divide between the media literate and illiterate will widen; but is there even a chance to overcome the supposed divide between those who are formally media educated and those who are not

Topics: medijska pismenost; medijsko obrazovanje; medijski jaz, media literacy; media education; media divide
Publisher: University of Zagreb, Faculty of Political Science and Croatian Communication Association
Year: 2013
OAI identifier: oai:hrcak.srce.hr:118036
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hrcak.srce.hr/file/1743... (external link)
  • http://hrcak.srce.hr/file/1743... (external link)
  • http://hrcak.srce.hr/118036 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.